Hệ thống nhà thuốc

Tên nhà thuốc Tỉnh/Thành Địa chỉ Điện thoại
NT 355 Bà Triệu - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 355 Bà Triệu Phường Đông Kinh Thành phố Lạng Sơn 912396322
QT Thu Thảo - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 742 Hoàng Tân Xã Hoàng Đồng Thành phố Lạng Sơn 987668705
QT Minh Liên - Hữu Lũng - Lạng Sơn Lạng Sơn Thôn Đình Bơi Nhị Hà Huyện Hữu Lũng 0979457967
QT số 6 - Chi Lăng - Lạng Sơn Lạng Sơn 0 Thị trấn Chi Lăng Huyện Chi Lăng 0975651886
QT Hoàng Việt - Tràng Định - Lạng Sơn Lạng Sơn Thôn Khắc Đeng Huyện Tràng Định 0912619334
QT Nguyễn Minh Hạnh - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 6/4 Lê Hồng Phong Phường Tam Thanh Thành phố Lạng Sơn 971578080
QT Dương Hương - Bắc Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 45 KP Hoàng Văn Thụ - Thị trấn Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn 0985806760
QT Hiệp Độ - Bắc Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Thôn Nà Danh - Xã Vũ Sơn - Huyện Bắc Sơn 0983558904
QT Phương Nhi - Bình Gia - Lạng Sơn Lạng Sơn Thôn Tòng Chu 2 - Xã Hoàng Văn Thụ - Huyện Bình Gia 01292056888
QT Trần Thị Ngoan - Bình Gia - Lạng Sơn Lạng Sơn Ngã 4 Tô Hiệu - Xã Tô Hiệu - Huyện Bình Gia 0976470385
QT Văn Trường - Cao Lộc - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 155 Tổ 1 Khối 6 - Thị trấn Cao Lộc - Huyện Cao Lộc 0974376896
NT Trung Nghĩa - Cao Lộc - Lạng Sơn Lạng Sơn Tổ 5 Khối 1 - Thị Trấn Cao Lộc - Huyện Cao Lộc 0919762718
QT Thuý Vân - Cao Lộc - Lạng Sơn Lạng Sơn Tổ 5 Khối 1 - Thị trấn Cao Lộc - Huyện Cao Lộc 01253455686
NT Vân Tước - Cao Lộc - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 69 Nam Quan - Thị trấn Đồng Đăng - Huyện Cao Lộc 01653264339
QT Phúc Tâm - Cao Lộc - Lạng Sơn Lạng Sơn Khu Ga - Thị trấn Đồng Đăng - Huyện Cao Lộc 0986862336
QT Hoàng Hoạt - Cao Lộc - Lạng Sơn Lạng Sơn Thôn Bắc Nga - Xã Gia Cát - Huyện Cao Lộc 01666751005
QT số 6 - Chi Lăng - Lạng Sơn Lạng Sơn Thị trấn Chi Lăng - Huyện Chi Lăng 0975651886
QT Số 39 - Chi Lăng - Lạng Sơn Lạng Sơn Khu Hòa Bình 1 - Thị trấn Đồng Mỏ - Huyện Chi Lăng 0989633933
HT Đình Lập - Đình Lập - Lạng Sơn Lạng Sơn Khu 4 - Thị trấn Đình Lập - Huyện Đình Lập 0948299488
QT số 62 - Đình Lập - Lạng Sơn Lạng Sơn Khu 1 - Thị trấn Đình Lập - Huyện Đình Lập 0963982585
QT Thu Thủy - Hữu Lũng - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 225 Xương Giang - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng 0948028860
QT Hà Nội Medic - Hữu Lũng - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 108 Bắc Sơn - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng 0989191645
QT Nguyễn Thị Thêu - Hữu Lũng - Lạ Lạng Sơn Số 69 Đường Bắc Sơn - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng 01686943394
QT Trà Giang - Hữu Lũng - Lạng Sơn Lạng Sơn Trung tâm xã - Xã Minh Sơn - Huyện Hữu Lũng 01649591606
QT Tuấn Tú - Hữu Lũng - Lạng Sơn Lạng Sơn Khu 3 - Xã Minh Sơn - Huyện Hữu Lũng 01683388315
HT Nguyễn Thị Hương - Hữu Lũng - Lạng Sơn Lạng Sơn Chợ Phổng - Xã Vân Nham - Huyện Hữu Lũng 0967088198
QT số 127 - Lộc Bình - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 156 Bờ Sông - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình 0985722976
QT Số 28 - Lộc Bình- Lạng Sơn Lạng Sơn Số 64 Khu Bờ Sông - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình 0943095025
QT Hồng Yến - Lộc Bình - Lạng Sơn Lạng Sơn Khu 4 - Thị trấn Na Dương - Huyện Lộc Bình 0964691685
QT Quỳnh Hương - Lộc Bình - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 28 Phố 2 - Thị trấn Na Dương - Huyện Lộc Bình 01689264164
QT Dũng Thủy - Lộc Bình - Lạng Sơn Lạng Sơn Khu 4 - Thị Trấn Na Dương - Huyện Lộc Bình 0904445055
NT Số 18 - Tràng Định - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 84 Cầu Pung Khu 3 - Thị trấn Thất Khê - Huyện Tràng Định 0986277794
QT số 1 - Tràng Định - Lạng Sơn Lạng Sơn Khu 3 - Thị trấn Thất Khê - Huyện Tràng Định 0949933232
QT Lan Hương - Tràng Định - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 17 Khu 3 - Thị trấn Thất Khê - Huyện Tràng Định 01694710686
QT Thu Thủy - Tràng Định - Lạng Sơn Lạng Sơn Thôn Pác Luồng - Xã Đề Thám - Huyện Tràng Định 0979719755
NT số 23 Hoàng Phượng - Văn Lãng - Lạng Sơn Lạng Sơn Chợ Na Sầm - Thị trấn Na Sầm - Huyện Văn Lãng 0972606993
QT Thu Hà - Văn Lãng - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 27 Nhánh Bắc - Xã Tân Thanh - Huyện Văn Lãng 0985315088
QT Tuấn Mơ 2 - Văn Quan - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 50 Đức Tâm 2 - Thị trấn Văn Quan - Huyện Văn Quan 0949784094
QT số 51 - Văn Quan - Lạng Sơn Lạng Sơn Phố Đức Tâm 1 - Thị trấn Văn Quan - Huyện Văn Quan 01684299263
QT Hồng Hạnh - Văn Quan - Lạng Sơn Lạng Sơn Thôn Bản Khính - Xã Khánh Khê - Huyện Văn Quan 01654883698
QT số 52 - Văn Quan - Lạng Sơn Lạng Sơn Chợ Điềm He - Xã Văn An - Huyện Văn Quan 0987877442
NT Minh Diệp - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 21 Nguyễn Thái Học - Phường Chi Lăng -Thành phố Lạng Sơn 01678037333
NT Mai Hương - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 46 Đinh Tiên Hoàng - Phường Chi Lăng - Thành phố Lạng Sơn 0916781146
NT 355 Bà Triệu - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 355 Bà Triệu - Phường Đông Kinh - Thành phố Lạng Sơn 0912396322
NT Thanh Thủy - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 98 Phai Vệ - Phường Đông Kinh - Thành phố Lạng Sơn 0917097765
NT 17A Ngô Quyền - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 17A Ngô Quyền - Phường Đông Kinh - Thành Phố Lạng Sơn
NT Việt Đức - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 32 Phai Vệ - Phường Đông Kinh - Thành Phố Lạng Sơn 0973965950
NT Xứ Lạng - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 311 Trần Đăng Ninh - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Lạng Sơn 0982355283
NT Vạn Phúc - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 42 Trần Đăng Ninh - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Lạng Sơn
QT Hảo Hảo - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 255 Trần Đăng Ninh - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Lạng Sơn 0986824999
QT Nguyễn Minh Hạnh - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 6/4 Lê Hồng Phong - Phường Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn 0971578080
NT Chu Thị Tú - Lạng sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 165 Lê Hồng Phong - Phường Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn 0915994491
NT số 144 - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 144 Lê Hồng Phong - Phường Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn 0913029637
NT Thành Công - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 115 Lê Hồng Phong - Phường Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn 01689908780
NT Hà Thúy Lượng - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 207 Trần Đăng Ninh - Phường Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn 0253387467
NT Ngọc Ly - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 3A/3 Ngô Quyền - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn 0913566639
NT Hiền Dung - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 73B Ngô Quyền - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn 0964199265
QT Thu Thảo - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 742 Hoàng Tân - Xã Hoàng Đồng - Thành phố Lạng Sơn 0987668705
NT Linh Anh - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 6 Đèo Ngang, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01696108666
QT Vi Thị Huyền - Cao Lộc- Lạng Sơn Lạng Sơn Số 177 khu Nam Quan, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01693308212
QT Trang Ngân - Bắc Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Long Hưng, Xã Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 0977387222
QT Lê Thị Xuân - Hữu Lũng - Lạng Sơn Lạng Sơn Gốc Gạo, Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 0961229112
NT Văn Mịch - Bình Gia - Lạng Sơn Lạng Sơn Phố Văn Mịch, Xã Hồng Phong, Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 0974960663
QT Phạm Thị Quyên - Hữu Lũng - Lạng Sơn Lạng Sơn Thôn Phổng, Xã Vân Nham, Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 0974624967
NT Trường Minh - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 112A Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 0988428124
QT Lộc Bình - Lộc Bình- Lạng Sơn Lạng Sơn Số 72 Khu Bờ Sông, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 0945661253
QT Số 89 - Chi Lăng - Lạng Sơn Lạng Sơn Thôn Đồng Đĩnh, Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 01688168880
NT 52B - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 52B Trần Đăng Ninh, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01699611996
NT số 52A Huy Định - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 58 Trần Đăng Ninh,Phường Hoàng Văn Thụ,Thành phố Lạng Sơn,Lạng Sơn 01248509666
QT Hải Vân - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 429A Trần Đăng Ninh Thành phố Lạng Sơn 01683708458
NT Gia Huy - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 118 Phai Vệ Thành phố Lạng Sơn 0984668588
QT Hương Quỳnh - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 162B Bà Triệu Thành phố Lạng Sơn 0982190966
NT 52A - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 52A Trần Đăng Ninh, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 0983960388
NT Thành Công (Lê Lợi) - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 15 Lê Lợi Thành phố Lạng Sơn 0912110199
NT Bình Phương - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 10 Nguyễn Du Thành phố Lạng Sơn 01699293333
QT số 10 - Lộc Bình - Lạng Sơn Lạng Sơn Khu Minh Khai, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 01659704603
QT Linh Chi - Lộc Bình - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 23 Bản Kho Huyện Lộc Bình 0989303186
QT số 34 - Đình Lập - Lạng Sơn Lạng Sơn Khu 4 Huyện Đình Lập 0948299488
QT Thanh Tuyền - Đình Lập - Lạng Sơn Lạng Sơn Số nhà 03 Khu 8 Huyện Đình Lập 01238166883
QT Thanh Hương - Chi Lăng - Lạn Sơn Lạng Sơn Số 171 Đường Chi Lăng, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 0984487119
QT Hoàng Chung - Chi Lăng - Lạng Sơn Lạng Sơn Chợ Đồng Mỏ Huyện Chi Lăng 0979672184
QT Thương Ngà - Cao Lộc - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 5 Trần Hưng Đạo Huyện Cao Lộc 0966416222
NT Hương Lan - Cao Lộc - Lạng Sơn Lạng Sơn Tổ 4 Khối 1, Thị trấn Cao Lộc , Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 0914165866
QT Hồng Hương - Cao Lộc - Lạng Sơn Lạng Sơn Thôn Đại Sơn Huyện Cao Lộc 0943810388
QT Ánh Như - Văn Quan - Lạng Sơn Lạng Sơn Ngã Tư Tô Hiệu,Thị trấn Bình Gia,Huyện Bình Gia,Lạng Sơn Huyện Bình Gia 0965996000
QT Minh Phúc - Bình Gia - Lạng Sơn Lạng Sơn Bình Gia - Lạng Sơn Huyện Bình Gia
QT Tâm Đạt - Bình Gia - Lạng Sơn Lạng Sơn Khối phố 6B TT Bình Gia,Thị trấn Bình Gia,Huyện Bình Gia,Lạng Sơn Huyện Bình Gia
QT Hoàng Thị Hương - Bắc Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 76 Trần Phú Huyện Bắc Sơn 0965059959
QT Thanh Hằng - Bắc Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 86 Khu Trần Phú Huyện Bắc Sơn 0976593500
QT Lưu Thị Duyên - Bắc Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Thôn Khau Ràng, Xã Đồng Ý, Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 0988493802
NT Định Hòa - Bắc Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Khu Phố Nguyễn Thị Minh Khai Huyện Bắc Sơn 0986969315
NT Hiền Minh - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 154 Nguyễn Du Thành phố Lạng Sơn 01676251068
QT Hoàng Văn Hoan - Văn Quan - Lạng Sơn Lạng Sơn Phố Đức Tâm 1 Huyện Văn Quan 01299665782
NT Trường Thọ 3 - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 72 Ngô Quyền Thành phố Lạng Sơn 2053816699
QT 405M - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 405M Bà Triệu, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 0912619436
NT Hồng Vân - Chi Lăng - Lạng Sơn Lạng Sơn Ki ốt 6, Chợ Chi Lăng, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 01653963157
NT Doanh Nghiệp Số 1 - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 68A Trần Đăng Ninh, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 0918553116
NT Mai Thảo Nguyên - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Phố Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 0985229888
NT Thanh Hường - Lạng Sơn - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 142A Trần Quang Khải, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn 0972966856
*NT PKCK TMH 355 Bà Triệu - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 355 Bà Triệu, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
QT Thu Luyến - Cao Lộc - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 113 Khu Dây Thép, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 0368380468
PK Nội tổng hợp BS Lộc Văn Thình - Lộc Bình - Lạng Sơn Lạng Sơn Số 156 phố Bờ Sông, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 0985221567