Hệ thống nhà thuốc

Tên nhà thuốc Tỉnh/Thành Địa chỉ Điện thoại
QT GPP Số 2 - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Số 2 Sóc Sơn - Phường Trưng Trắc - Thị xã Phúc Yên 01658720320
NT Số 12 - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Thị trấn Vĩnh Tường - Huyện Vĩnh Tường 01673786378
Công ty TNHH DP Liên Long - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Số 104 Đường Mê Linh - Thị trấn Lập Thạch - Huyện Lập Thạch 02113862135
QT Trình Ly - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Phố Phú Lâm - Thị trấn Lập Thạch - Huyện Lập Thạch 0968115101
QT Phương Thùy - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Tổ Dân Phố Yên Thần - Thị trấn Thanh Lãng - Huyện Bình Xuyên 01655794798
QT Số 5 (Hương Canh) - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Khu Phố 1 - Thị trấn Hương Canh - Huyện Bình Xuyên 0976907430