Hệ thống nhà thuốc

Tên nhà thuốc Tỉnh/Thành Địa chỉ Điện thoại
NT Bình An - Phan Rang - Ninh Thuận Ninh Thuận Số 430 Thống Nhất Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 0683823250
NT Ánh Châu - Phan Rang - Ninh Thuận Ninh Thuận Số 759C Đường 21/8 Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 0683888589
QT Trang - Phan Rang - Ninh Thuận Ninh Thuận Số 689 Đường 21/8 Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 0683515755
QT Tây Thiên Sương - Phan Rang - Ninh Thuận Ninh Thuận Số 199 Thống Nhất Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 0913824877